Hirurgija

Poremećaji odvodnih suznih puteva mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu biti posledica bolesti, povrede ili u sklopu procesa starenja.

Opširnije...

Poremećaji očnih kapaka mogu biti urođeni i stečeni. Stečeni poremećaji mogu nastati kao posledica bolesti, povrede ili procesa starenja.

Opširnije...

Nekad je, zbog bolesti ili povrede, neophodno da se oko hirurški odstrani. U ovakvim stanjima je veoma bitno da operacija bude urađena stručno, od strane hirurga koji je obučen u ovoj vrsti hirurgije.

Opširnije...

Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija je oblast očne hirurgije koja se bavi operacijama očnih kapaka i okoline oka, očne duplje (orbite) i odvodnih suznih puteva.

Opširnije...