Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija je oblast očne hirurgije koja se bavi operacijama očnih kapaka i okoline oka, očne duplje (orbite) i odvodnih suznih puteva.

Očni hirurzi moraju da prođu posebno usavršavanje da bi se bavili ovom vrstom hirurgije.