Očna protetika

Kao posledica stečenih ili urođenih stanja, mogu nastati defekti na licu koje je potrebno funkcionalno i esteski rehabilitovati.

Opširnije...

Očna protetikaOčna proteza se koristi u funkcionalno-estetskoj rehabilitaciji nakon gubitka oka ili zbog urođenog nedostatka oka.

Opširnije...