Kao posledica stečenih ili urođenih stanja, mogu nastati defekti na licu koje je potrebno funkcionalno i esteski rehabilitovati.

Ovo je moguće postići tzv. epitezom, koja se izrađuje individualno, prema specifičnim potrebama pacijenta.

Epiteza se izrađuje od medicinskog silikona u boji koja odgovara boji kože pacijenta.