Očna protetikaOčna proteza se koristi u funkcionalno-estetskoj rehabilitaciji nakon gubitka oka ili zbog urođenog nedostatka oka.

 

Ona se izrađuje po meri, individualno za svakog pacijenta. Ova činjenica je veoma bitna, jer se sa  tzv. prefabrikovanim protezama nikad ne mogu postići optimalni rezultati.

U proizvodnji naših proteza se koriste najsavremeniji medicinski akrilatni polimeri.

U slučaju gde nije moguće nošenje očne proteze zbog posledica bolesti očne duplje, povrede ili prethodne hirurške intervencije, potrebno je prvo sprovesti hiruršku rekonstrukciju.

U nekim slučajevima, obolelo oko ne mora da se odstrani ali je estetski naruženo. U tim situacijama je moguće napraviti tzv. ljuspastu protezu, koja se nosi preko obolelog oka.